Bemutatkozás

...
dr. Gaiderné dr. Gáspár Éva

Dr. Gaiderné Dr. Gáspár Éva Ügyvéd, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara tagja. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam,- és Jogtudományi Karán végezte, emellett európai jogi szakjogász diplomát is szerzett, a Zala Megyei Iparkamara mellett működő Békéltető Testület tagja. Felelősségbiztosítással a Magyar Ügyvédek Biztosító Egyesületénél rendelkezik. 2007. óta építi ki Zalaegerszegen Zala és Vas megye területére koncentrálva ügyvédi praxisát, előtte 4 éven keresztül ügyvédjelöltként dolgozott. 2014. évtől Budapesten is végez tevékenységet. Ügyfelei közt tudhat több magyar és osztrák magánszemélyt, céget és pénzintézetet is. Ügyvédként a célja, az ügyfelek teljes körű, pontos kiszolgálása, a lehető legteljesebb körű diszkréció mellett.

Sokan azt gondolják, hogy az új Földforgalmi tv. hatálya alatt haszonbérelnek földet, azt maguknak kell művelniük, más gazdálkodó számára a művelést nem engedhetik át. Ez alap esetben így van, de vannak kivételek, amelyeket érdemes ismerni!

A törvény például maga megengedi, hogy a haszonbérlő helyett közeli hozzátartozója illetve legalább 25%-ban a bérlő vagy közeli hozzátartozója tulajdonában álló vállalkozás használja az ingatlant. Van még más lehetőség is használatra, ami az alhaszonbérlet.

Mi az alhaszonbérlet?

Ha a termőföld használatát nem a tulajdonosától, hanem a bérlőjétől szerezzük meg, alhaszonbérletről beszélünk.
Alhaszonbérleti szerződést például akkor köthetünk, ha a haszonbérelt földön megtermelendő termény túlnyomó részben élőmunka-ráfordítás alkalmazását igényli. A másik eset, ha a termesztett kultúra vetésforgó alkalmazását igényli. Ilyenkor például az egymás közelében gazdálkodók megállapodnak abban, hogy egy tömbben művelhető nagyobb földrészleteken alhaszonbérleti szerződés kötésével gazdálkodnak.

Vannak formai kötöttségek?

Az alhaszonbérleti szerződés egyben földhasználati szerződés is, ezért azt írásba kell foglalni, és a szerződő felek mellett két tanúval is alá kell íratni vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell ellátni. A haszonbérlő a szerződést kizárólag regisztrált földművessel vagy mezőgazdasági termelőszervezettel kötheti meg. A szerződés határozott időre, de legfeljebb az eredeti haszonbérleti szerződésben kikötött időtartam végéig szólhat.
Az alhaszonbérleti szerződés érvényességéhez mindig szükséges a földrészletet haszonbérbe adó földtulajdonos hozzájárulása is.

Módosul a földhasználó személye?

A benyújtott alhaszonbérleti szerződés alapján a kormányhivatal az alhaszonbérlőt jegyzi be földhasználóként, tehát a terület alapú támogatást is ő igényelheti!